Oto Sigortaları Hasar Evrakları
Oto Sigortaları

Oto Sigortaları Hasar Evrakları

Aracınızın ve kazada bulunan diğer araçların yeri ve konumu değiştirilmeden en yakın karakol veya trafik zabıtası veya jandarma komutanlığında trafik kaza tespit tutanağı tanzim ettiriniz. Kaza anında tarafların anlaşması durumunda Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağını eksiksiz olarak doldurunuz.

Hasar ihbarınızı 444 1936 numaralı hattımıza bildiriniz.

Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, tamirhanenin açık adres ve telefonlarının ve kaza detaylarının (kaza tarihi ve yeri, oluş şekli, tahmini hasar tutarı, tutanak tipi ve resmi mercilere yapılan müracaat bilgilerinin) eksiksiz olarak bildirilmesi işlemlere hız kazandıracaktır.

Aracınız hasar nedeniyle yürüyemez durumda ise aracınızın onarım mahalline çekilmesi için 444 1936 numaralı hattımızı arayarak yardım alabilirsiniz.

Trafik Branşı Maddi Hasarları Halinde İstenen Belgeler

 • Trafik kazası tespit tutanağı veya anlaşma tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belge fotokopisi
 • Sürücü belgelerinin fotokopisi
 • Alkol raporları (Kolluk Kuvvetlerince tanzim edilen evraklarla birlikte.)
 • Karşı aracın trafik tescil fotokopisi
 • Anlaşmalı tutanaklarda her iki aracın olay mahalli resimleri (sigortalı aracın da hasarlı fotoğrafları)
 • Zarar gören araç dışı bir kıymet ise mülkiyet belgeleri

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Hasar Halinde İstenen Belgeler;

 • Trafik kazası tespit tutanağı, veya anlaşma tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belgesi
 • Sürücü belgesi fotokopisi
 • Alkol raporu (Kolluk Kuvvetlerince tanzim edilen evraklarla birlikte.)
 • Karşı aracın trafik, tescil fotokopisi
 • Trafik poliçesinden tazminat alındı ise şirket adı, dosya numarası ve ibraname/ dekont kopyası
 • Zarar gören araç dışı bir kıymet ise mülkiyet belgeleri

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

Kasko Hasarı Halinde İstenen Belgeler

 • Beyan/Kaza Zaptı/Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı
 • Alkol raporu (Kolluk Kuvvetlerince tanzim edilen evraklarla birlikte.)
 • Kaza anında aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi (sürücü belgesi)
 • Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Varsa fatura
 • Aracın hasarlı halini gösterir fotoğraflar
 • Rüculu hasarlarda rücu işlemini sağlayacak belgeler
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde araç ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname; Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

Yurt dışında hasar meydana gelmesi durumunda

 • Yurt dışında ilgili resmi makamlardan alınan tasdikli tutanak ve diğer belgelerin asılları ve tasdikli tercümeleri
 • CMR belgesi

Çalınma Halinde

 • Karakol müracaat zaptı
 • Vekâletname
 • 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı
 • 30 gün dolumunda Oto Hırsızlık Masasından alınacak bulunamadı yazısı
 • Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı
 • Çalıntı şerhli tescil belgesi
 • Asıl veya yedek anahtarlar
 • Araç sahibinin ve çalıntı müracaatı yapan kişinin ehliyet kopyası
 • Taahhütname
 • Rüculu hasarlarda rücu işlemini sağlayacak belgeler
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde araç ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi,Vergi levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname. Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

Aracın Pert Olması Halinde

 • Noterden süresiz vekaletname (resimli ve aslı)
 • Aracın ruhsatı (asıl)
 • Aracın vergi dairesinden bandrol (MTV) borcu olmadığına dair temiz kâğıdı
 • Aracın ön ve arka plakaları (aracın her iki plakası olmaması durumunda noterden taahhütname)
 • Aracın yedek anahtarı (Yoksa beyan yazılması)
 • Araçta rehin - haciz - satılamaz kaydı vb. varsa bunlarla ilgili kaldırma
 • Yazıları (banka kredili ise bankanın çalıştığı notere tasdik olduktan sonra aslı verilmesi)
 • Araç, şirket adına kayıtlı ise o yıla ait faaliyet belgesi aslı ve imza sirküleri, vergi levhası, resmi sicil gazetesi ve imza yetkilisinin kimlik fotokopileri
 • Araca ait en son ödenen muayene harç makbuzu, yoksa vergi dairesinden harç dökümünü gösteren yazı
 • Taahhütname
 • Rüculu hasarlarda rücu işlemini sağlayacak belgeler
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde araç ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi,Vergi levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname. Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Hadisenin meydana geliş şekline göre dosyanın incelenmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca talep edilecektir.

Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın