Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 22083-0

Ticaret Unvanı

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

 • Ticari Adresi: Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul
 • Genel Kurul Toplantısına Davet;
 • Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/04/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/05/2024 tarihinde, saat: 11.00’de Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
 • Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
 • Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 • Esas sözleşmenin “Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları” başlıklı 3. maddesi değişikliğinin görüşülmesi,
 • 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, bilanço ile kar/zarar hesaplarının incelenip karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince atanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmalarının onaylanması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
 • 2023 yılı karı hakkında karar alınması,
 • 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
 • Usulsüz işlemleri ile şirketi uğrattıkları zarardan kaynaklanan alacağın tahsili için Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi eski üst düzey yönetimi hakkında sorumluluk davası açılmasının görüşülmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
 • Dilek ve Temenniler.
Vekaletname ve metnin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.
Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın