Hırsızlık Sigortaları Hasar Evrakları
Hırsızlık Sigortaları

Hırsızlık hasarlarında;

 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları, mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.
 • Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra Hasar Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • IBAN
 • İmzalı İbraname (Rüculu hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
  Ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Not: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın