Yangın Sigortaları Hasar Evrakları
Yangın Sigortaları

YANGIN BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hasarlarında

  • Mevcutsa itfaiye raporu
  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları, yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Mevcutsa savcılık iddianamesi veya savcılık takipsizlik kararının aslı
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/ makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • IBAN
  • İmzalı İbraname (Rüculu Hasarlarda)
  • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
    Ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, vergi levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
    Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Not: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Dahili su/ sel - su baskını hasarlarında;

  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları, yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/ makine onarım ya da değişimi/ hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • IBAN
  • Rüculu hasarda imzalı ibraname makbuzu imzalatılması gereklidir.
  • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
    Ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, vergi levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
    Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Not: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Fırtına hasarlarında;

  • Meteoroloji raporu
  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları, yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/ makine onarım ya da değişimi/ hasarı söz konusu ise)
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • IBAN
  • İmzalı İbraname (Rüculu Hasarlarda)
  • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
    Ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, vergi levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
    Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Not: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyet ve Terör hasarlarında;

  • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
  • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/ makine onarım ya da değişimi/ hasarı söz konusu ise)
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
  • IBAN
  • İmzalı İbraname (Rüculu Hasarlarda)
  • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
    Ticari ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, vergi levhası, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
    Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Not: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın